Επιλογή Σελίδας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (… παιχνιδάκια) No 1

   1)ΚΡΕΜΑΛΑ Να γίνει πρόγραμμα που: Α) να διαβάζει την λέξη που πρέπει να βρει ο αντίπαλος (8 γραμμάτων) και να την αποθηκεύει σε ένα πίνακα Α[8]. Β) να γεμίζει ένα πίνακα Β[8] με κάτω παύλες ( _ ) Γ) στη συνέχεια επαναληπτικά και με την ακόλουθη σειρά  να τυπώνει...