Επιλογή Σελίδας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Α2,Α4,Α5

       Οι μαθητές τριών τμημάτων της Α΄Λυκείου (Α2, Α4, Α5) στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας δημιούργησαν τα δικές τους εργασίες σε PowerPoint με θέμα τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία αλλά και σε παλαιότερες...