Επιλογή Σελίδας

Κίνητρα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius Regio

Σε μία από τις πρώτες συναντήσεις, η ομάδα πραγματοποίησε βιωματικό εργαστήριο με την καθοδήγηση της κοινωνικής λειτουργού κας Ελένης Παπαματθαίου. Μέσα από μια σειρά  ερωτήσεων,  διερευνήθηκαν τα κίνητρα που οδήγησαν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και τα...

5η Συνάντηση – Ρουμανία 22/9/2013 – 26/9/2013

Απολογισμός  ταξιδιού στη Κωστάντζα της Ρουμανίας (22-26 Σεπτεμβρίου 2013)   Συμμετέχοντες: 1.Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκ/σης Πειραιά:             Δρ. Μπεχλικούδη Δήμητρα, σχολική σύμβουλος, ΠΕ06, υπεύθυνη προγράμματος  ...