Επιλογή Σελίδας

Αναστολή λειτουργίας σχολείου

Με δεδομένη την αναστολή λειτουργίας του σχολείου λόγω COVID 19 έως και την 7η Ιουνίου 2021, τα μαθήματα τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης (WEBEX). Το πρόγραμμα είναι το ίδιο με αυτό που ίσχυε  την προηγούμενη περίοδο τηλεκπαίδευσης όπως...

Προκηρύξεις για στρατιωτικές σχολές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΔΙΩΤΩΝ-ΣΤΟ-ΛΣ-ΕΛΑΚΤ_2021_ΑΔΑ-659Α4653ΠΩ-ΒΦΟΛήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-2021_ΑΔΑ-ΨΞΡΤ6-ΧΩΠΛήψη ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΓΙΑ-ΣΧΟΛΕΣ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2021_ΑΔΑ-9ΔΥΑ46ΜΤΛΗ-ΘΝΨΛήψη ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ_ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ_ΣΧΟΛΕΣΛήψη...

Αιτήσεις αποφοίτων

Η προθεσμία είναι  από  Δευτέρα 8/3/2021 έως την Παρασκευή 19/3/2021. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο προσωπικά από τους  ενδιαφερόμενους αφού κλειστεί ραντεβού είτε μέσω του τηλεφώνου του σχολείου είτε ηλεκτρονικά (mail). Συμπληρωματικές αιτήσεις μπορούν...