Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας να επισκεφθούν την εφαρμογή e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και να εκτυπώσουν την οριστική μορφή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης που υπέβαλαν.

Στη συνέχεια πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο μας από τη Δευτέρα 25/6/2018 έως και την Παρασκευή 29/6/2018, προσκομίζοντας την εκτύπωση της οριστικής μορφής της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης, για να προχωρήσει η διαδικασία της εγγραφής με τη συμπλήρωση και των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας να έχουν μαζί τους φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου που είναι γραμμένος ο μαθητής, σε περίπτωση που δεν έχει δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.