Επιλογή Σελίδας

Το Σχολείο μας παραμένει αλυσοδεμένο σήμερα για όγδοη ημέρα. Η συνεχιζόμενη παράταση έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στους ίδιους τους μαθητές:

– Η ύλη ορισμένων Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων είναι πλέον σχεδόν αδύνατο να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

– Το ίδιο συμβαίνει και με πολλά μαθήματα και των τριών τάξεων.

– Οι μαθητές μας θα υστερούν έναντι άλλων συμμαθητών τους, αφού θα έχουν διδαχθεί τα μαθήματά τους λιγότερες ώρες, με συνέπειες κενά και αδυναμίες στις επόμενες τάξεις.

– Τα παραπάνω γίνονται ακόμα πιο σοβαρά δεδομένου ότι στην περιοχή μας κατοικούν οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε φροντιστήριο.

– Υπάρχει περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους προκειμένου να καλυφθούν οι απολεσθείσες διδακτικές ώρες.

Μπροστά στο αδιέξοδο του σχολείο μας καλούμε τους μαθητές να πάρουν θέση λογικής και ευθύνης και να τερματίσουν την κατάληψη.

Καλούμε επίσης τους γονείς να σταθούν υπεύθυνα δίπλα μας και να στηρίξουν τη θέση μας να ανοίξει το σχολείο. Ως κηδεμόνες των μαθητών έχουν τον βαρύνοντα λόγο στη λειτουργία του σχολείου. Τους καλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας με

e-mail ή τηλεφωνικά και να πουν ένα μεγάλο ΟΧΙ στη συνέχιση της κατάληψης του Γενικού Λυκείου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Ζητούμε αύριο Πέμπτη 26/4/18 το πρωί το σχολείο να ανοίξει, να γίνει συνέλευση των μαθητών για τρεις ώρες, όπου θα γίνει ενημέρωσή τους από τους εκπροσώπους τους. Θα ακολουθήσει μάθημα τις υπόλοιπες ώρες με το ωρολόγιο πρόγραμμα της 1ης έως της 4ης διδακτικής ώρας.