Επιλογή Σελίδας

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 

A’ ΤΑΞΗ (2 ώρες)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑEE1 Αγγελοπούλου Ελένη ΠΕ06 Ζω στο Εξωτερικό. Ανάγκη ή επιλογή. 
ΑEE2 Αγγελοπούλου Ελένη ΠΕ06 Η αρχιτεκτονική ως τέχνη ζωής.
ΑEE3 Μαράντης Σωτήριος ΠΕ12 Χρόνος και διάστημα. Ταξίδι στο διάστημα, ταξίδι στο χρόνο.
ΑEE4 Αναγνωστόπουλος Διονύσιος  ΠΕ19 Ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων με τη δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού σε υπολογιστή.

 

Β’ ΤΑΞΗ (1 ώρα)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒEE1 Βαραμογιάννης Αθανάσιος ΠΕ04 Το ηλιακό μας σύστημα.
ΒEE2 Μαράντης Σωτήριος ΠΕ12 Κοινωνικά δίκτυα, Blogers, Vlogers και λοιποί.
ΒEE3 Καραγεώργη Ευαγγελία ΠΕ06 Οι εικαστικές μεταμορφώσεις της τέχνης. Από την παράδοση στο graphic novel.
ΒEE4 Καραγεώργη Ευαγγελία ΠΕ06 Dreams and dreamers. Η μουσική στη διαφήμιση.

 

Συντονιστής Ερευνητικών Εργασιών

Σωτήριος Μαράντης

 Φυσικός – Ηλεκτρονικός/Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc)