Επιλογή Σελίδας
 lifelong learning logo eniky F22579

Comenius Regio ? Columbus in Education

IQ – EQ – HQ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΤΑΘΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
Γενικό Λύκειο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 2012-2014

ΕΛΛΑΔΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Υπεύθυνη προγράμματος: Δρ. Δήμητρα Μπεχλικούδη (Σύμβουλος Αγγλικής Δ.Ε. Πειραιά)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1.      Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πειραιά

2.      Γενικό Λύκειο Αγίου Ιωάννη Ρέντη

3.      Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη

 1. Constanta CSI Inspectoratul Scolar Judetean Constanta
  (
  ΣχολικήΕπιθεώρησητηςΚωνστάντσα)

 2. Σχολικό Συγκρότημα Cumpana

 3. ΜΚΟ World Vision Romania

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνεργαστούν οι συμμετέχοντες στην εξέταση των δεικτών «IQ EQ HQ» ως παραγόντων σχολικής επιτυχίας, προκειμένου να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να αμβλυνθεί το φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης.

Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι: 

 1. Να διερευνηθούν οι δείκτες: ΙQ (νοητικές ικανότητες), EQ (συναισθηματική νοημοσύνη) και ΗQ (δείκτης ευτυχίας)
 2. Να επιτευχθεί η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών
 3. Να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν οι καθηγητές ώστε να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον που θα επιτρέψει στη σχολική κοινότητά να παράγει νέες ιδέες, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας.
 4. Να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου και να δημιουργηθεί ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον μάθησης
 5. Να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί τις γλωσσικές τους γνώσεις
 6. Να δημιουργηθεί μια ανοιχτή κοινότητα- σχολείο χωρίς προκαταλήψεις
 7. Να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για νέες στρατηγικές προώθησης του σχολείου
 8. Να προωθηθεί η συνειδητοποίηση της σημασίας της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρώπη
 9. Να εξευρεθούν λύσεις για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.