Επιλογή Σελίδας

15ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α

15ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σαρβαλίδης Γιώργος
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δουσεμερτζής Κωνσταντίνος
3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μεταξάς Νίκος
4 Μέλος Βάκουλης Δημήτριος
5 Μέλος  Χιώτης Ιορδάνης 
6 Μέλος  Ελ Σαοϋι Χάλεντ 
7 Μέλος  Σαχπαζίδης Γιώργος 
8 Μέλος  Βλάσης Βασίλης 
9 Μέλος  Κρεμμύδα Μαρία Ελένη
10 Μέλος  Ντάνης Σωτήρης 
11 Μέλος  Μπαλτάς Γιώργος 
12 Μέλος  Μηναδάκης Δημήτρης
13 Μέλος  Καλαποθάκος Κωσταντίνος
14  Μέλος Κουκιάς Ερμής
15  Μέλος Μαλκότσης Νίκος