Επιλογή Σελίδας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ σχολ.έτους 2016-2017

Στο σχολείο στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών απασχολήθηκαν 98 μαθητές από την Α τάξη και 93 από τη Β τάξη. Αναλυτικά:

1) Από την Α τάξη 39 μαθητές επέλεξαν θέματα από τον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και 59 από τον τομέα των θετικών επιστημών. Τις εργασίες συντόνισαν 14 καθηγητές αναλόγων ειδικοτήτων.

2) Από τη Β τάξη 30 μαθητές επέλεξαν θέματα από τον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και 63 από τον τομέα των θετικών επιστημών. Τις εργασίες συντόνισαν 17 καθηγητές αναλόγων ειδικοτήτων.