Επιλογή Σελίδας

Παρακαλούνται οι μαθητές του σχολείου μας που πέρασαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 να προσέρχονται στο σχολείο για να παραλάβουν τις Βεβαιώσεις Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.