Επιλογή Σελίδας

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ.