Επιλογή Σελίδας

Σε μία από τις πρώτες συναντήσεις, η ομάδα πραγματοποίησε βιωματικό εργαστήριο με την καθοδήγηση της κοινωνικής λειτουργού κας Ελένης Παπαματθαίου. Μέσα από μια σειρά  ερωτήσεων,  διερευνήθηκαν τα κίνητρα που οδήγησαν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

  1. Το θέμα του προγράμματος,  πρωτοποριακό και άγνωστο για τους περισσότερους προκαλεί το ενδιαφέρον και αποτελεί  πρόκληση. Το ταξίδι στη γνώση ούτως ή άλλως είναι τρόπος ζωής για τον εκπαιδευτικό.
  2. Η ενασχόληση με τους συναισθηματικούς δείκτες (συναισθηματική νοημοσύνη και δείκτης ευτυχίας) θα οδηγήσει στην ουσιαστική κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης των μαθητών, συνεπώς και στην καλύτερη επικοινωνία μαζί τους.
  3. Η μετάδοση  στείρας γνώσης δεν είναι ο σκοπός καθώς αποδεικνύεται ανώφελος. Ο επιτυχημένος τρόπος διδασκαλίας σχετίζεται άμεσα με  την αφύπνιση των μαθητών  κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια υγιή σχέση μαθητών και δασκάλων. Προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα θεωρούμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά.
  4. Η βελτίωση  και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου είναι το άμεσο ζητούμενο. Επιτυγχάνεται μέσα από την εκπαίδευση του ίδιου του εκπαιδευτικού. Ο πραγματικά δύσκολος ρόλος του εκπαιδευτικού προσεγγίζεται καλύτερα από έναν άνθρωπο «δουλεμένο». Γιατί πρωταρχική σημασία έχει ο άνθρωπος πίσω από το ρόλο.
  5. Τέλος, η γνωριμία με έναν άλλο βαλκανικό λαό, με κοινές ιστορικές μνήμες και κοινό αγώνα επιβίωσης σ? ένα εξαιρετικά δυσμενές ευρωπαϊκό περιβάλλον κινητοποίησε πολλά μέλη της ομάδας μας. Ο συγχρωτισμός με ανθρώπους που βιώνουν τις ίδιες δυσκολίες και η ανταλλαγή εμπειριών, χωρίς αμφιβολία, είναι μάθημα επί της ουσίας.