Επιλογή Σελίδας

Απολογισμός ταξιδιού στη Κωστάντζα της Ρουμανίας (23-28 Απριλίου 2013)

 

Συμμετέχοντες:

1.Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκ/σης Πειραιά:

                  Δρ. Μπεχλικούδη Δήμητρα, σχολική σύμβουλος, ΠΕ06, υπεύθυνη προγράμματος

2.Λύκειο Αγίου Ιωάννη Ρέντη:

                   Αγγελοπούλου Ελένη, ΠΕ06, συντονίστρια

                   Σέττας Σπύρος, ΠΕ01

                   Παντούλας Επαμεινώντας, ΠΕ02

                   Παναγιωτοπούλου Αννα, ΠΕ02

                   Σαλαγιάννη Ελένη, ΠΕ02

                   Φράγκος Παναγιώτης, ΠΕ04

 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην Κωστάντζα πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 

Τρίτη 23 Απριλίου 2013: Αφιξη στην Κωστάντζα. Συνάντηση με την συντονίστρια της ρουμανικής ομάδας και πρώτη συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος.

 

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013: Συνάντηση στο χώρο του Ινσπεκτοράτου με τους καθηγητές του σχολείου Cumpana και δύο αντιπροσώπους της ΜΚΟ World Vision (και οι δύο φορείς αποτελούν εταίρους του προγράμματος από την πλευρά της ρουμανικής ομάδας). Συζητήθηκαν λεπτομερώς τα πεπραγμένα κάθε ομάδας. Η ελληνική ομάδα παρουσίασε όλες τις εργασίες που είχε πραγματοποιήσει (συνεργασία με το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου και βιωματικά εργαστήρια με τους μαθητές του Λυκείου Αγ. Ιωάννη Ρέντη, συγκέντρωση των ερωτηματολογίων και πρώτη επεξεργασία από την ομάδα του ΑΚΜΑ). Η ρουμανική ομάδα υποστήριξε ότι είχε συγκεντρώσει τα ερωτηματολόγια αλλά δεν παρουσίασε καμιά επεξεργασία τους.

 

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013: Συνάντηση με τη συντονίστρια της ρουμανικής ομάδας και συζήτηση σχετικά με το επικείμενο ταξίδι τους στην Ελλάδα. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν εκ νέου βιωματικά εργαστήρια με την ομάδα ψυχολόγων του ΑΚΜΑ  έτσι ώστε η ρουμανική ομάδα να εργαστεί κι αυτή ανάλογα με τους μαθητές που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.