Επιλογή Σελίδας

Ο αγιασμός του σχολείου μας για το  νέο σχολικό έτος θα γίνει την

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

 στις 10 πμ.