Επιλογή Σελίδας

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Λυκείων ΕΑΕ, καθώς και της Δ΄τάξης των ΕΝΕΕΓΥΛ. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, απαιτείται αίτηση των γονέων/ κηδεμόνων ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικες στην οποία δηλώνουν το ειδικό μάθημα/ μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.