Επιλογή Σελίδας

1η Επίσκεψη Ελληνικής ομάδας στη Ρουμανία

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου:  Παρουσιάστηκαν οι εργασίες της ομάδας που αφορούσαν την ταυτότητα των εμπλεκομένων φορέων και το περιεχόμενο και το ζητούμενο του προγράμματος.

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου: Η ομάδα μας, αφού ξεναγήθηκε στο χώρο του Ινσπεκτοράτου,  συναντήθηκε με τον διευθυντή κ. Ποσπέσκου. Συζητήθηκε το θέμα της επίσκεψης της ρουμανικής ομάδας. Η περίοδος 23-25 Ιανουαρίου 2013 θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη. Στη συνέχεια συζητήθηκαν  εκτενώς με την Κλώντια Πορτάσε η οποία αντιπροσώπευε τη ρουμανική ομάδα θέματα του προγράμματος. Από τη συζήτηση προέκυψαν τα εξής:

1.Η ρουμανική ομάδα δεν είχε συσταθεί ακόμη. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, γιατί στη συνέχεια οι εν λόγω θα γίνουν επιμορφωτές. Η κ. Πορτάσε τόνισε ότι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην επιλογή των καλύτερων.

2. Μείζον θέμα θεωρήθηκε η σύνταξη των ερωτηματολογίων. Η ρουμανική ομάδα δήλωσε την επιθυμία να της αποσταλούν τα ερωτηματολόγια που θα συντάξουν οι έλληνες ψυχολόγοι γιατί δεν έχουν κάτι ανάλογο έτοιμο. Τους υποδείξαμε να έρθουν σε επαφή με το πανεπιστήμιο Tibiscus(Τιμισοάρα) το οποίο συνεργάζεται με το ΑΚΜΑ.

3.Η ρουμανική ομάδα παρουσίασε τρεις προτάσεις για το Logo του προγράμματος. Δεσμευτήκαμε να ετοιμάσουμε και τη δική μας πρόταση.

4.Στην επικείμενη επίσκεψή τους συμφωνήθηκε  να παρουσιάσουν τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς και να συμμετάσχουν σε βιωματικό εργαστήρι που θα συντονίσει το ΑΚΜΑ.

 {gallery}konst{/gallery}