Επιλογή Σελίδας
  1. Η προθεσμία είναι  από  Δευτέρα 8/3/2021 έως την Παρασκευή 19/3/2021.
  2. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο προσωπικά από τους  ενδιαφερόμενους αφού κλειστεί ραντεβού είτε μέσω του τηλεφώνου του σχολείου είτε ηλεκτρονικά (mail).
  3. Συμπληρωματικές αιτήσεις μπορούν να κάνουν και οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που επιθυμούν να δηλώσουν Ειδικά Μαθήματα ή Στρατιωτικές Σχολές.