Επιλογή Σελίδας

       Οι μαθητές τριών τμημάτων της Α΄Λυκείου (Α2, Α4, Α5) στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας δημιούργησαν τα δικές τους εργασίες σε PowerPoint με θέμα τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία αλλά και σε παλαιότερες χρονικές περιόδους της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας. Εδώ παρουσιάζονται ελάχιστα δείγματα της εργασίας τους.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟ 1821

Γυναίκες και επιστήμη

Η θέση της γυναίκας από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Margaret Hidla Thacher 1

Οι Σουφραζέτες

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ