Επιλογή Σελίδας

Πρόεδρος: Βαγιάνογλου Θανάσης – 6972863492

Αντιπρόεδρος: Κοταανίτης Τριαντάφυλλος – 6972307925

Γραμματέας: Αλτινίδου Κατερίνα – 6906272294

Ταμίας: Καραπιπέρη Μαρία – 6972488367

Μέλη: Λαγός Παναγιώτης – 6906762689
Κουτρουμάνου Αθηνά – 6937050384
Μανούσος Γιάννης – 69727706331